Muəllif: Elçin Şıxlı

Konserv qutularından əcəl zənginədək

“- Qara oğlan,mənim qutularımı neylədin? — İki yekəpər frislə dəyişdim. — Bu sirri bizə deməzsənmi? — Burda gizli bir şey yoxdur. Bizim özümüzün keçmək istədiyimiz tərəfdən xeyli aralı bir yerdə qutuları tikanlı məftilə bağladım. Sonra isə özüm uzaqlaşdım. Külək qutuları tərpədib səsləndirdi. Düşmən həmin yerin qayçı ilə kəsildiyini zənn edib, atəşə başladı. Ara qarışdı. Biz də arxayınca öz işimizi gördük”.

Tam mətn