Muəllif: İbrahim Nəbioğlu

SONUNCU MOGİKAN

Aydınların əhatəsində yetişmək bəxtiyarlığı Qazax camaatı tarixən yayın gəlməsi ilə yaylaqlara çıxar, avqustda “quyruğun donması” ilə yurdlarına geri qayıdar. Qazaxda buna “dağa getmək” deyirlər. Hər kəndin öz dədə-baba yaylağı var idi. Kəsəmənlilər adətən indiki Ermənistan ərazisindəki tarixi Qazax torpağı olan Dilican dərəsində və ətrafındakı füsunkar yaylaqlarda binələnərdilər… Dilican (Qazax qəzası), avqust 1918 1918-in avqust ayında atlı-arabalı köçlərdən biri Dilicandan Qazağa qayıdarkən qarşılarını başlarında saçaqlı fəs, bellərində “hançer”, əllərində tüfəng 3 türk zabiti kəsir.

Tam mətn